PVC PRACTICABLE

logo-kommerling

descarregar cataleg

Kömerling KBE Practicable Optima foto

Kömerling KBE Practicable Optima escuadra

Kömerling KBE Practicable Optima seccion

 

logo-kommerling
descarregar cataleg

KOMMERLING 76 Foto

KÖMMERLING 76 Escaires

KOMMERLING 76 Croquis

Els sistemes de finestres practicables o abatibles d’Obertures són ideals per a proporcionar aïllament tèrmic i acústic, alhora que faciliten tasques com la ventilació i la neteja dels vidres.

Les finestres d’Obertures son una solució de per vida per garantir el perfecte aïllament. Gràcies als elements de reforç dels seus perfils, les finestres son molt resistents e indeformables. També compten amb tancaments d’alta seguretat.


PVC CORREDERA PARAL.LELA

logo-kommerling
descarregar cataleg

Corredera paralela casa

Corredera paralela detalle

Corredera paralela perfil

La corredera paral·lela d’Obertures presenta un recorregut molt suau i còmode. Aquest sistema permet a la finestra tancar amb la màxima estanquitat, quedant a més perfectament assegurada per diversos punts de tancament que es distribueixen al voltant de tot el perímetre del marc.
La corredera paral·lela ofereix les màximes prestacions aïllants, fàcil conservació i gran durabilitat, ademés ofereix una gran varietat d’acabats diferents.


PVC CORREDERA ELEVABLE

logo-kommerling
descarregar cataleg

Corredera Elevable KBE Kömerling casa

Corredera Elevable KBE Kömerling seccion

 

La corredera elevadora PremiDoor és l’opció ideal per cobrir obertures de grans dimensions. Amb els seus perfils de gran inèrcia es poden realitzar fulles de fins a tres metres d’amplada el desplaçament és suau i silenciós.


PVC MALLORQUINA

logo-kommerling
descarregar cataleg

Mallorquines KBE Kömerling 1

Mallorquines KBE Kömerling 2

Mallorquines KBE Kömerling 3

Els porticons exteriors (mallorquines) d’OBERTURES aporten clars beneficis al seu habitatge: protegeixen les finestres davant de les dures condicions climatològiques i no es veuen afectades per la humitat i la corrosió.


PVC CORREDERA LINEAL

logo-kommerling
descarregar cataleg

cof

Corredissa PVC premiline escaires

Corredissa PVC Premiline Croquis

El sistema de corredisses Premiline aconsegueix un desplaçament suau i silenciós gràcies a la seva sòlida estructura. Amb un perfil de tres càmeres, aconsegueix uns excel·lents valors d’aïllament tant tèrmic com acústic. Disposa d’un tercer carril, per afegir un full mòbil, aconseguint així una major versatilitat de l’estructura.


Greenline-08

descarregar cataleg

Amb la tecnologia GREENLINE millorem el medi ambient. Com ho fem?

  • Millora constant dels sistemes per millorar l’aïllament tèrmic, acústic i economizar consums d’energètics.
  • Reciclatge dels perfils , que es tornen a incorporar al cicle de producció, estalviant així energia i matèries primeres.
  • Compliment de les normatives mediambientals de la Unió Europea pel que fa a l’eliminació total dels metalls pesants (cadmi i plom) en els processos industrials.
Aïllament tèrmic = protecció del clima
Reciclatge = preservació de matèries primeres
Estabilitzants sense plom = protecció del medi ambient

COLORS