Greenline-08

Amb la tecnologia GREENLINE millorem el medi ambient. Com ho fem?

  • Millora constant dels sistemes per millorar l’aïllament tèrmic, acústic i economizar consums d’energètics.
  • Reciclatge dels perfils , que es tornen a incorporar al cicle de producció , estalviant així energia i matèries primeres.
  • Compliment de les normatives mediambientals de la Unió Europea pel que fa a l’eliminació total dels metalls pesants (cadmi i plom) en els processos industrials.
Aïllament tèrmic = protecció del clima
Reciclatge = preservació de matèries primeres
Estabilitzants sense plom = protecció del medi ambient